Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2009

Λιθίαση κάτω πόλου νεφρού.Υπάρχει ελπίδα?Η λιθίαση στον κατώτερο πόλο του νεφρού,μπορεί να συνοδεύεται απο υποτροπιάζοντες κωλικούς και ουρολοιμώξεις,να προκαλέσει αιφνίδια αποφρακτική πυελονεφρίτιδα με πυρετό,λόγω μετακίνησης στον ουρητήρα,η μπορεί να οδηγήσει σιωπηλά σε ελάττωση της νεφρικής λειτουργίας λόγω του χρόνιου ερεθισμού.Η εξωσωματική λιθοτριψία διεθνώς έχει ποσοστά επιτυχίας 50-55% στη θέση αυτή,που σχετίζεται άμεσα με την ανατομική κατασκευή του κάθε νεφρού.(δηλαδή την γωνία των καλύκων σε σχέση με τον ουρητήρα,την στενότητα και το μήκος του καλυκικού αυχένα ),και με το μέγεθος και την χημική φυσικά σύσταση των λίθων.
Σήμερα οι εναλλακτικές λύσεις είναι η διαδερμική λιθοτριψία και η εύκαμπτη ουρητηρονεφροσκόπηση.Η διαδερμική παρά τις βελτιώσεις εξακολουθεί να είναι μία δυνητικά επικίνδυνη κυρίως λόγω των αιμορραγικών επιπλοκών,τεχνική.Χρειάζεται νοσηλεία και επιπλέον δεν εξασφαλίζει 100% την πλήρη απελευθέρωση απο τα συγκρίμματα που προκύπτουν.Η εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση όμως,δεν δημιουργεί τομές και παρακεντήσεις,δεν προκαλεί αιμορραγία αφού η δίοδος του μαλακού ουρητηροσκόπιου είναι η ουρήθρα και ο ουρητήρας,χρειάζεται νοσηλεία μίας μόνο ημέρας και είναι απόλυτα επαναλήψιμη στο μέλλον αφού δεν δημιουργεί ουλές.Ταυτόχρονα λύνει προβλήματα που συνυπάρχουν,όπως στενώματα ουρητήρα η και λίθους,στενώματα καλύκων και συγγενή υδρονέφρωση.
Τα ποσοστά επιτυχίας της είναι περί τα 90% σε μία συνεδρία,και αυτό οφείλεται κυρίως στο μέγεθος του λίθου.(μεγέθη >25 χιλ.μπορεί να χρειασθούν δεύτερη συνεδρία).
Παρακάτω παρουσιάζεται περίπτωση λίθου των 20 χιλ.με συνοδούς 2 λίθους των 5 χιλ, στον κάτω πόλο ενός νεφρού.Η επιτυχία ήταν απόλυτη όπως φαινεται στην ακτινογραφία με τον ουρητηρικό σωλήνα που τοποθετείται μετά για λίγες ημέρες.Χρησιμοποιήθηκε Holmium Laser με ίνα των 200nm.Δεν υπήρξε η παραμικρή επιπλοκή.Ο ασθενής είχε υποβληθεί ανεπιτυχώς σε εξωσωματική λιθοτριψία.