Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012

Πέτρες στον ουρητήρα-Οι ισχυροί κωλικοί που αντιμετωπίζουμε πολλές φορές ξαφνικά,είναι αποτέλεσμα μιάς ''πέτρας'' στον ουρητήρα.Η κάθοδός της απο τον νεφρό όπου συνήθως δημιουργούνται αθόρυβα,σηματοδοτεί μία ''περιπέτεια'' για τον ασθενή,αφού ο ουρητήρας,δηλαδή το σωληνάκι που διοχετεύει τα ούρα απο τον νεφρό στην κύστη,έχει μικρό εύρος και περιοχές με στροφές όπου μπορεί να σταματήσει κατεβαίνοντας ακόμη και πέτρα των 2 χιλ..Η παραμονή εκεί δυνατόν να προκαλέσει διακοπή των ούρων και πυρετό από την λοίμωξη λόγω κατακράτησης και λίμνασης τών ούρων.Αν μάλιστα υπάρχει ένας νεφρός εκ γενετής ή από επίκτητη αιτία,τότε τα πράγματα είναι επικίνδυνα,αφού αυτό οδηγεί σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια -διακοπή εντελώς των ούρων-και χωρίς άμεση αντιμετώπιση ,σε θάνατο.Οταν οι πέτρες φαίνονται σε απλές ακτινογραφίες,-έχουν ασβεστούχο περιεχόμενο-,είναι εφικτή η εξωσωματική λιθοτριψία.Οταν όμως είναι διαφανείς,αποφράσσουν πλήρως το νεφρό ή και αφορούν σε μονήρη νεφρό,πρέπει να αφαιρεθούν ενδοσκοπικά,με την ουρητηρολιθοτριψία.Δηλαδή την ενδοσκόπηση και διάσπαση της πέτρας με ακόλουθη αφαίρεση των κομματιών που προκύπτουν,χωρίς τομές και ανώδυνα .Στις εικόνες που βλέπετε,φαίνεται η αντιμετώπιση τέτοιας πέτρας,σε ασθενή μου με μονήρη νεφρό,με πλήρη επιτυχία και νοσηλεία 24 ωρών.Προσωπικά έχω αντιμετωπίσει παρόμοια,πολύ μεγαλύτερες πέτρες ,διαμέτρου έως και 20 χιλιοστών.(2 εκατοστών)

Η επιλογή είναι πρώτη σε προτίμηση ασθενών,πολλές φορές χωρίς δοκιμή εξωσωματικής λιθοτριψίας ή και μετά ενδεχόμενη αποτυχία της.

Σχετικό βίντεο από περίπτωση ασθενούς μου