Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2007

Πότε θεωρείται επιτυχής ?

Όταν καταλήγει σε πλήρη απελευθέρωση από τον λίθο. (stone free).
Ή λεγόμενη μη σημαντική λιθίαση με θραύσματα κάτω των 4 χιλ. μπορεί να είναι αποδεκτή αλλά δεν θεωρείται πλήρης επιτυχία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: